Statue of Vladimir Lenin in Nehru Park, New Delhi

2021.10.16 01:35 thehornybonk Statue of Vladimir Lenin in Nehru Park, New Delhi

Statue of Vladimir Lenin in Nehru Park, New Delhi submitted by thehornybonk to 2Asia4u [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Naive-Acanthisitta26 Advice

Alright so I am in community college and have completed about 32 credits so far and still need a very long way to go. I have a 3.2/3.1 GPA.
Just wondering if it would even be worth it to go back to college and try and do better. My major is a non impacted major. Any advice?
submitted by Naive-Acanthisitta26 to college [link] [comments]


2021.10.16 01:35 EnaKinnie39 I made my Genshin Impact Team In gacha club

I made my Genshin Impact Team In gacha club submitted by EnaKinnie39 to GachaClub [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Starfurexxedlol How would I get unity to read a .FON font file?

Try as I might, the fonts I'm trying to use only come in .FON files. How would I either convert these or make unity read them? (font i'm trying to use is bm437_IGS_VGA_9x16)
submitted by Starfurexxedlol to unity [link] [comments]


2021.10.16 01:35 misscatsandsweaters Best way to manifest someone?

I’m on the fence between making the first move and putting myself out there versus allowing the universe to help the situation naturally.
submitted by misscatsandsweaters to spirituality [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Joshua_Kane Solving Pixel 4A battery problem

The only reason I am using Pixel 4a is because it is majorly supported by the Calyx Institute. I understand there are other phones but I feel the website hints that pixels are better supported. Hence why.
However, I value the battery life of the pixel and it truly sucks. I confess, I use it aggressively. For video calling, youtube etc. SO I end up charging this 2-3 times a day.
So I have heard about "battery cases". I am wodering there must be some people here who tried them out of the Pixel 4a.
- I want a good brand what does not lie about batt capacity.
- I want wireless charging.
- it must have atlest >5000mAh capacity,
- Bonus : if it can stop charging at 80% to stop the degradation of the battery. Or have some solution to that.

Thanks for hitting me with some names.
submitted by Joshua_Kane to CalyxOS [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Purple_Maybe Holoween slime nails

Holoween slime nails submitted by Purple_Maybe to simplynailogical [link] [comments]


2021.10.16 01:35 theforeverpurge Is it possible to make a program or something that downloads everything from a computer to a USB automatically?

submitted by theforeverpurge to NoStupidQuestions [link] [comments]


2021.10.16 01:35 ShakeZula420 Substance and Fear

Why is it that my trips derail into basically madness? The trips always start out great, but somewhere about three quarters into the trip, I get a sense of fear, almost dread. I can’t help but feel like my trips have only gotten a bit more frightening. This tends to happen when I try to vape deems alone, without a friend or my girlfriend present. Does this happen to anyone else?
submitted by ShakeZula420 to DMT [link] [comments]


2021.10.16 01:35 New_addiction911 Looking for a daddy

Looking for a daddy submitted by New_addiction911 to onlineSugar [link] [comments]


2021.10.16 01:35 LumpySeagull2 Fallout 3 script extender

Now that the game is updated is there anything conflicting with the script extender or is it working fine
submitted by LumpySeagull2 to Fallout [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Immediate-Form-2262 Opponents for Inferno (Beast Wars Transformers)

Opponents for Inferno (Beast Wars Transformers) submitted by Immediate-Form-2262 to DeathBattleMatchups [link] [comments]


2021.10.16 01:35 MeanBean_96 25f bored on this Friday night

Someone entertain me D:
submitted by MeanBean_96 to friendship [link] [comments]


2021.10.16 01:35 fuqthis655 New investor, wish me luck

Just bought a little over a million evergrow, i’m very new to investing and it’s my biggest investment by far. Seeing other posts, there’s a lot with a lot more, but i’m definitely a little nervous. Trying to stay optimistic is the goal
submitted by fuqthis655 to evergrowcoin [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Ok_Remove8294 Double wooden stall doors

Double wooden stall doors submitted by Ok_Remove8294 to mildlyinteresting [link] [comments]


2021.10.16 01:35 SirCloud98 Does anybody know where I can get this?

Does anybody know where I can get this? submitted by SirCloud98 to KingdomHearts [link] [comments]


2021.10.16 01:35 daboss6595 Ayo somebody made a subreddit about me

You should go join it or something
submitted by daboss6595 to teenagersbutpog [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Jeffffff4587 2019 Singapore GP - Charles Leclerc (Ferrari) [4000x2667]

2019 Singapore GP - Charles Leclerc (Ferrari) [4000x2667] submitted by Jeffffff4587 to F1Porn [link] [comments]


2021.10.16 01:35 BossEwe24 My new therapist

My new therapist submitted by BossEwe24 to shitposting [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Rzn111 Stay green, stay in the woods, stay safe

Stay green, stay in the woods, stay safe submitted by Rzn111 to rickygervais [link] [comments]


2021.10.16 01:35 szaabor I made this for my phone, don’t know if it can help y’all!

submitted by szaabor to electricdaisycarnival [link] [comments]


2021.10.16 01:35 celmaitaredinparcare [QUICK TOOL] Blocking porn websites on Windows using a custom DNS Server Address.

Hello everyone, just thought I'd quickly share with you all a quick, easy and free tool I've found to block porn sites on windows.
You basically input a specific address into Internet Protocol Version 4 settings, from Control Panel and the DNS will do the rest :) Here is an easy step-by-step guide to set it up
The codes I use are from Cisco DNS 208.67.222.123 208.67.220.123 ... but you can also choose other ones if you prefer. Here is an article that goes in detail for other DNS Addresses. Remember, all you need is the IPv4 ones.
Hope this helps, and good luck in your journey! o7
submitted by celmaitaredinparcare to NoFap [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Own_Mood4158 Ikävä vaikutus etenkin naisilla: Näin öinen heräily voi vaikuttaa terveyteesi

Tutkimus on ensimmäistä kertaa osoittanut selvän kytköksen säännöllisen yöllisen heräilyn ja kasvaneen kuolemanriskin väliltä. Tutkimuksessa yöllisen heräilyn toistuvuus sekä kesto lisäsivät riskiä menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä mihin tahansa syyhyn. European Heart Journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan tämä ikävä vaikutus havaittiin etenkin naisilla.
Tutkimuksessa ilmeni, että yöllistä, tiedostamatonta heräilyä useimmin ja pisimpään kokeneilla naisilla oli lähes kaksinkertainen riski menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin 6-11 vuotta kestäneen tutkimusseurannan aikana verrattuna yleiseen naisväestöön. Miehillä yhteys ei ollut yhtä selvä; heillä riski sydän- ja verisuonitautien aiheuttamaan kuolemaan kasvoi vain lähes neljänneksellä verrattuna yleiseen miesväestöön.
Tutkimuksessa selvitettiin ”heräämistaakka” (arousal burden), ja kuolemanriski oli suurempi niillä osallistujilla, joilla tämä taakka oli yli 6,5 prosenttia yön unesta. Tämän määrän ylittäneillä naisilla oli 12,8 prosentin riski menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin, mikä on lähes tuplasti kuin vastaavan ikäisillä naisilla yleisesti (6,7%).
Yleinen kuolemanriski oli yleisesti naisilla 21 prosenttia, mutta se nousi 31,5 prosenttiin naisilla, joilla oli 6,5 prosentin ”heräämistaakka”. Miehillä ”heräämistaakka” oli korkeampi (8,5%) ja sen ylittäneillä oli 13,4 prosentin riski menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin ja 33,7 prosentin yleinen kuolemanriski, kun taas riskit yleisesti samanikäisillä miehillä olivat 9,6 prosenttia ja 28 prosenttia.
”Ei ole selvää, miksi naisten ja miesten välillä on ero, mutta mahdollisia selityksiä löytyy. Heräämisen laukaisevat tekijät tai kehon reaktio heräämiseen saattaa vaihdella naisten ja miesten välillä, mikä voi selittää naisten suhteellisen korkean riskin menehtyä sydän- ja verisuoni sairauksiin”, apulaisprofessori Dominik Linz Maastricht University Medical Centeristä kertoo.
Heräilijällä uupunut olo aamulla Tiedostamaton heräily (cortical arousal, unconsious wakefulness) on tavallinen osa unta, jota tapahtuu spontaanisti. Se on osa elimistön kykyä reagoida mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin, kuten ääniin tai hengityksen estymiseen, ja sitä voi laukaista myös kipu, raajojen liikkeet, trauma, lämpötila sekä valon määrä.
”Yleinen laukaiseva tekijä on obstruktiivinen uniapnea, jolloin hengitys keskeytyy ja elimistö (arousal system) varmistaa kehon aktivoitumisen, jotta vaihdamme uniasentoa ja hengitystiet avautuvat. Toinen syy voi olla öinen ’äänisaaste’ esimerkiksi yöllisten lentokoneiden ääni”, Linz selittää.
Linzin mukaan heräämisen vahvuudesta riippuen ihminen saattaa tulla täysin tietoiseksi ympäristöstään, mutta usein näin ei käy.
”Yleensä ihmiset tuntevat olonsa uupuneeksi ja väsyneeksi aamulla, koska uni on ollut pätkittäistä, mutta eivät ole tietoisia yksittäisistä heräämisistä”, hän sanoo.
Tutkimuksen aineistona käytettiin kolmea tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 8 001 miestä ja naista. Keski-iältään 77-, 83-, ja 64-vuotiaat osallistujat käyttivät yön yli uniseurantalaitteita, joista tutkijat saivat dataa käyttöönsä.
Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä tai täällä.
Lähde: https://www.nainen.com/ikava-vaikutus-etenkin-naisilla-nain-oinen-heraily-voi-vaikuttaa-terveyteesi/
submitted by Own_Mood4158 to sleepapneaandwomen [link] [comments]


2021.10.16 01:35 DebelleElle It ain't much, but it's home. {Year 3 Tea Room}

It ain't much, but it's home. {Year 3 Tea Room} submitted by DebelleElle to FarmsofStardewValley [link] [comments]


2021.10.16 01:35 Boweimer1 Griptilian

Griptilian submitted by Boweimer1 to benchmade [link] [comments]


http://vyacheslav-ohrana.ru